Network Çözümleri

Geçmiş yıllarda daha çok dosya paylaşımı, ortak kaynaklara erişim gibi temel servisler için tasarlanan yerel alan ağları, günümüz bağlantı teknolojilerinin gelişim göstermesi ve beraberinde yüksek hızda arayüzlerin geliştirilmesi sayesinde ses, görüntü aktarımı, telekonferans, veri depolama, veri transferi, uygulama paylaşımı, sanallaştırma gibi servislerin, yerel ağlar sistemi üzerinden gerçekleşmesine olanak sağlar hale gelmiştir. Yerel alan ağlarının ekibimiz tarafından gerçekleştirilen özenli tasarımı, sizlere ağın en yüksek seviyede kullanımı, uygulamaların erişilebilirliği, ölçeklenebilirlik, ağ mimarisinin basitleştirilmesi, kolay yönetimi gibi avantajlar sağlamaktadır.

Her an her yerden bilgiye erişme ihtiyacımız, mobil cihazların hızla sektörde yer bulmasını sağlamış ve hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline getirmiştir. Akıllı telefonlar, tabletler, bilgisayarlar ve el terminallerinin yanı sıra endüstriyel kullanımda ölçüm yapan cihazların veriyi kablosuz ağ üzerinden aktarması ihtiyaç duyulan çözümler arasına girmiştir. Üzerinde onlarca mobil uygulama çalıştırabilen mobil cihazlar, kullanıcıların kablosuz ağlardan performans beklentisini her geçen gün arttırmaktadır. Sizler için geliştirilmiş olan bu sistem sayesinde, yüzlerce mobil cihazın kablosuz ağınıza bağlandığında her bir kullanıcıya mümkün olan en iyi haberleşme kanalının, frekansının, bandının ve erişim noktasının tahsis edilmesini sağlamaktayız.

Kablosuz ağ uygulamalarımız ile müşterilerimize en iyi, en güvenilir ve en kolay yönetilebilir kablosuz ağ çözümlerini sunmaktayız.


Deprecated: Elementor\Scheme_Typography 2.8.0 sürümünden berikullanılmayacak! Yerine Elementor\Core\Schemes\Typography kullanın. in /home/istangqe/artpro.com.tr/wp-includes/functions.php on line 5401

Veri depolama; elektromanyetik, optik veya silikon tabanlı depolama ortamlarında dijital bilgileri yakalayan ve saklayan toplu yöntem ve teknolojilerdir. Tüketiciler ve işletmeler, kişisel fotoğraflardan iş açısından kritik bilgilere kadar çeşitli bilgileri korumak için buna güvenmeye başladıkları için depolama, dijital cihazların önemli bir bileşenidir.
Depolama, sabit diskler, flash aygıtlar, teyp sistemleri ve diğer ortam türleri dahil olmak üzere, bilgisayara giriş / çıkış (G / Ç) işlemleri aracılığıyla bağlanan aygıtları ve verileri tanımlamak için sıklıkla kullanılır.

Depolamanın öneminin altını çizmek, büyük veriye ve nesnelerin interneti (IoT) cihazlarının bolluğuna atfedilebilen yeni veri üretiminde istikrarlı bir tırmanıştır. Modern depolama sistemleri, işletmelerin bu verileri yakalamak, analiz etmek ve ondan maksimum değer elde etmek için makine öğrenimi özellikli yapay zeka (AI) uygulamasına olanak tanıyan gelişmiş yetenekler gerektirir.
Daha büyük uygulama komut dosyaları ve gerçek zamanlı veritabanı analitiği, yüksek performanslı bilgi işlem depolaması, birleşik altyapı, biçimlendirilebilir depolama sistemleri, hiper birleşik depolama altyapısı, ölçeklenebilir ve ölçeklenebilir ağ dahil olmak üzere oldukça yoğun ve ölçeklenebilir depolama sistemlerinin ortaya çıkmasına katkıda bulunmuştur.
BT analist firması IDC tarafından hazırlanan bir rapora göre, 2025 yılına kadar 163 zettabayt (ZB) yeni veri üretilmesi bekleniyor. Bu tahmin, 2016 yılına kadar üretilen 16 ZB'den on kat potansiyel bir artışı temsil ediyor.

Depolama terimi, hem genel olarak bir kullanıcının verilerini hem de daha spesifik olarak verileri yakalamak, yönetmek ve önceliklendirmek için kullanılan entegre donanım ve yazılım sistemlerini ifade edebilir. Bu, uygulamalar, veritabanları, veri ambarları, arşivleme, yedekleme araçları ve bulut depolamadaki bilgileri içerir.
Dijital bilgiler, yazılım komutları kullanılarak hedef depolama ortamına yazılır. Bir bilgisayar belleğindeki en küçük ölçü birimi, tek bir kapasitörde bulunan elektrik voltajı düzeyine göre 0 veya 1 ikili değeriyle tanımlanan bir bittir. Sekiz bit bir bayt oluşturur.
Bilinmesi gereken diğer kapasite ölçümleri şunlardır:

  • kilobit (Kb)
  • megabit (Mb)
  • gigabit (Gb)
  • terabit (Tb)
  • petabit (Pb)
  • exabit (Eb)

Daha büyük önlemler şunları içerir:

kilobayt (KB) 1.024 bayta eşittir

1.024 KB'a eşit megabayt (MB)

gigabayt (GB) 1.024 MB'ye eşittir

1.024 GB'a eşit terabayt (TB)

petabayt (PB) 1.024 TB'ye eşittir

eksabayt (EB) 1.024 PB'ye eşit

Çok az kuruluş, bir eksabayt veriye erişebilen tek bir depolama sistemine veya bağlı sisteme ihtiyaç duyar, ancak birden çok petabayta kadar ölçeklenen depolama sistemleri vardır.
Veri depolama kapasitesi gereksinimleri, bir uygulamayı, bir dizi uygulamayı veya veri setini çalıştırmak için ne kadar depolama gerektiğini tanımlar. Kapasite gereksinimleri, veri türlerini dikkate alır. Örneğin, basit belgeler yalnızca kilobayt kapasite gerektirebilirken, dijital fotoğraflar gibi grafik yoğun dosyalar megabayt alabilir ve bir video dosyası gigabayt depolama alanı gerektirebilir. Bilgisayar uygulamaları genellikle bunları çalıştırmak için gereken minimum ve önerilen kapasite gereksinimlerini listeler.

Ağ stroage teknolojilerinin etkin bir şekilde kullanılması herhangi bir stroage yönetimi sürecinin oldukça önemli parçasıdır. Temeline sabit sürücüleri alan, JBOD’lar veya diğer tipteki yerel storageler iş yerlerindeki kritik verileri korumak için basitçe yeterli değildir. Ağ strorage iş serverlerı ve PC’ler tarafından üretilen veriye ev sahipliği yapmak için kullanılabilirken ayrıca  veri koruması için ihtiyaç duyulan temeli de sağlamaktadır.
Çok sayıda gerek küçük gerekse de büyük üretici ağ stroage işlemleri için parter yazılımlar önermektedir. Bunlar arasında Dell, IBM, NetApp gibi firmaları göstermek mümkün. Bununla birlikte bir ağ stroage teknolojisini bilmenin önemli olduğunu söyleyebiliriz.

 

Network bağlantılı depolama veya storage, veya NAS uygulamaları, yerel bir ağ içerisinde dosyalara erişim sağlanmasını ve verilerin depolanmasını temin etmek üzere ayarlanmış serverlardır. Bu uygulamalar yazılım olarak da geliştirilmiş uygulamalardır. NAS cihazları LAN aracılığıyla birden çok server veya PC için verilere erişim imkanı tanır ve bu işlem için Ethernet teknolojisini kullanır. NAS ayrıca fiber optik kablolar ve SCSI – tabanlı switchlerle ek depolamamaların da yapılmasını sağlar.

 

Storage anal ağı (SAN) yapısı bir ağ içerisindeki birden fazla serverı içerisinden bir veya birden fazla depolama dizisi barındıran merkezi bir disk depolama alanına bağlar. SAN sistemleri sistem yönetimini ve veri yedekleme işlemlerini büyük oranda geliştirir. Ayrıca tüm ağın verisinin ayrı ayrı değil de tek bir kaynak gibi davranmasını sağlar.
SAN sistemleri veri depolama işlemlerini birden fazla serverı diziler şeklinde fiber optik kablolarla veya diğer tür network switchleri ile birbirlerine bağlayarak  temin eder. SAN sistemleri blok-seviyesinde verinin stroage’ını sağlar.

RAID (bağımsız disklerin ek dizileri) bir dizi içerisindeki performansı arttırmak ve bir sürücüdeki hatanın tüm veride kayba yol açmaması için hata töleransı sağlamak gibi birkaç yöntemi tarif etmek için kullanılan bir terimdir. Bazı RAID düzenlemeleri veri kaybından önce bir veya birden fazla sürücünün hata oluşturmasını sağlayabilir. Tipik RAID dizisi çok miktarda terabaytlık depolama alanı içerir. RAID seviyeleri yöntemin farklı türdeki düzenlemelerine referans vermek amacıyla kullanılır.

Doğrudan bağlamalı storage, dijital depolama türüdür ve doğrudan bilgisayara bağlanılarak gerçekleştirilir. Bu yöntemde ayrıca bilgisayar ağına erişim sağlanması da söz konusudur. DAS sistemine örnek olarak sabit sürücüleri, optik disk sürücülerini ve harici disk sürücülerini örnek olarak gösterebiliriz. DAS ve NAS arasındaki temel fark DAS’ın bağlı olduğu noktadan doğrudan erişim sağlanabiliyor olmasıdır.

Ağ güvenliği, bir bilgisayar ağının ve ağdan erişilebilen kaynakların yetkisiz erişimini, kötüye kullanımını, değiştirilmesini veya reddedilmesini önlemek, tespit etmek ve izlemek için benimsenen politikalar, süreçler ve uygulamalardan oluşur. [1] Ağ güvenliği, ağ yöneticisi tarafından kontrol edilen bir ağdaki verilere erişim yetkisini içerir. Kullanıcılar, yetkileri dahilindeki bilgilere ve programlara erişmelerine izin veren bir kimlik ve şifre veya diğer kimlik doğrulama bilgilerini seçer veya bunlara atanır. Ağ güvenliği, günlük işlerde kullanılan hem kamu hem de özel çeşitli bilgisayar ağlarını kapsar: işletmeler, devlet kurumları ve bireyler arasında işlemlerin ve iletişimin yürütülmesi.

Aktif Cihazlar
Bu güvenlik cihazları fazla trafiği engeller. Güvenlik duvarları, antivirüs tarama cihazları ve içerik filtreleme cihazları bu tür cihazlara örnektir.

Pasif Cihazlar
Bu cihazlar, istenmeyen trafiği, örneğin izinsiz giriş algılama cihazlarını tanımlar ve raporlar.

Önleyici Cihazlar
Bu cihazlar ağları tarar ve olası güvenlik sorunlarını belirler. Örneğin, sızma testi cihazları ve güvenlik açığı değerlendirme araçları.

Bu cihazlar, hepsi bir arada güvenlik cihazları görevi görür. Örnekler arasında güvenlik duvarları, içerik filtreleme, web önbelleği vb. Yer alır.

Güvenlik duvarı, ağ trafiğini bazı protokollere göre yöneten ve düzenleyen bir ağ güvenlik sistemidir. Güvenlik duvarı, güvenilir bir dahili ağ ile internet arasında bir engel oluşturur.

Güvenlik duvarları hem donanım üzerinde çalışan yazılımlar hem de donanım araçları olarak mevcuttur. Donanım tabanlı güvenlik duvarları, o ağ için bir DHCP sunucusu gibi davranmak gibi başka işlevler de sağlar.

Kişisel bilgisayarların çoğu, verileri internetten gelen tehditlerden korumak için yazılım tabanlı güvenlik duvarları kullanır. Ağlar arasında veri ileten birçok yönlendirici, güvenlik duvarı bileşenleri içerir ve bunun tersine, birçok güvenlik duvarı temel yönlendirme işlevlerini gerçekleştirebilir.

Güvenlik duvarları, internetten yetkisiz erişimi önlemek için genellikle özel ağlarda veya intranetlerde kullanılır. İntranete giren veya çıkan her mesaj, güvenlik önlemleri açısından incelenmek üzere güvenlik duvarından geçer.

İdeal bir güvenlik duvarı yapılandırması, hem donanım hem de yazılım tabanlı cihazlardan oluşur. Güvenlik duvarı, güvenli kimlik doğrulama sertifikaları ve oturum açma işlemleri aracılığıyla özel bir ağa uzaktan erişim sağlamaya da yardımcı olur.

Donanım güvenlik duvarları bağımsız ürünlerdir. Bunlar, geniş bant yönlendiricilerde de bulunur. Çoğu donanım güvenlik duvarı, diğer bilgisayarları bağlamak için en az dört ağ bağlantı noktası sağlar. Daha büyük ağlar için - örneğin iş amaçlı - iş ağı güvenlik duvarı çözümleri mevcuttur.

Bilgisayarlarınıza yazılım güvenlik duvarları kurulur. Bir yazılım güvenlik duvarı, bilgisayarınızı internet tehditlerinden korur.

Antivirüs, kötü amaçlı yazılımları tespit etmek ve kaldırmak için kullanılan bir araçtır. Başlangıçta bilgisayarlardaki virüsleri tespit etmek ve kaldırmak için tasarlanmıştır.

Modern antivirüs yazılımı yalnızca virüsten değil, aynı zamanda solucanlardan, Truva atlarından, reklam yazılımlarından, casus yazılımlardan, tuş kaydedicilerden vb. De koruma sağlar. Bazı ürünler ayrıca kötü amaçlı URL'ler, spam, kimlik avı saldırıları, botnet'ler, DDoS saldırıları vb.

İçerik filtreleme cihazları, rahatsız edici ve rahatsız edici e-postaları veya web sayfalarını tarar. Bunlar, kişisel bilgisayarların yanı sıra kurumlarda güvenlik duvarlarının bir parçası olarak kullanılmaktadır. Bu cihazlar, bir kişi herhangi bir yetkisiz web sayfasına veya e-postaya erişmeye çalıştığında "Erişim Engellendi" mesajını oluşturur.

İçerik genellikle pornografik içerik ve ayrıca şiddet veya nefret odaklı içerik için taranır. Kuruluşlar ayrıca alışveriş ve işle ilgili içerikleri de hariç tutar.

İçerik filtreleme aşağıdaki kategorilere ayrılabilir -

Web filtreleme

Web sitelerinin veya sayfalarının taranması

E-posta filtreleme

E-postanın spam için taranması

Diğer sakıncalı içerik

Saldırı Tespit Sistemleri

Saldırı Tespit ve Önleme Sistemleri olarak da bilinen Saldırı Tespit Sistemleri, bir ağdaki kötü niyetli etkinlikleri izleyen, bu tür etkinliklerle ilgili bilgileri günlüğe kaydeden, bunları durdurmak için adımlar atan ve son olarak raporlayan araçlardır.

İzinsiz giriş algılama sistemleri, ağdaki herhangi bir kötü niyetli etkinliğe karşı alarm göndermeye, paketleri düşürmeye ve IP adresini herhangi bir engelden kurtarmak için bağlantıyı sıfırlamaya yardımcı olur. Saldırı tespit sistemleri ayrıca aşağıdaki eylemleri de gerçekleştirebilir -

Döngüsel Artıklık Denetimi (CRC) hatalarını düzeltin

TCP sıralama sorunlarını önleyin

İstenmeyen aktarım ve ağ katmanı seçeneklerini temizleyin

Güvenlik duvarı, ağınızın ilk savunma hattıdır. Güvenlik duvarının temel amacı, davetsiz konukların ağınıza göz atmasını önlemektir. Güvenlik duvarı, gelen ve giden tüm trafik için ağ geçidi denetleyicisi olarak hareket etmek üzere genellikle ağın çevresine yerleştirilmiş bir donanım aygıtı veya yazılım uygulaması olabilir.

Güvenlik duvarı, özel ağınıza girip çıkmasına izin verilmesi gereken trafiği tanımlamak için belirli kurallar belirlemenizi sağlar. Uygulanan güvenlik duvarı türüne bağlı olarak, erişimi yalnızca belirli IP adreslerine ve etki alanı adlarına kısıtlayabilir veya kullandıkları TCP/IP bağlantı noktalarını engelleyerek belirli trafik türlerini engelleyebilirsiniz.

Temel olarak, güvenlik duvarları tarafından trafiği kısıtlamak için kullanılan dört mekanizma vardır. Bir cihaz veya uygulama, derinlemesine koruma sağlamak için bunlardan birden fazlasını kullanabilir. Dört mekanizma paket filtreleme, devre düzeyi ağ geçidi, proxy sunucusu ve uygulama ağ geçididir.

Paket filtresi ağa giden ve ağdan gelen tüm trafiği yakalar ve sağladığınız kurallara göre değerlendirir. Genellikle paket filtresi kaynak IP adresini, kaynak bağlantı noktasını, hedef IP adresini ve hedef bağlantı noktasını değerlendirebilir. Belirli IP adreslerinden veya belirli bağlantı noktalarından gelen trafiğe izin vermek veya izin vermemek için filtreleyebilirsiniz.

Devre düzeyi ağ geçidi, kendisinden başka herhangi bir ana bilgisayara gelen tüm trafiği engeller. Dahili olarak, istemci makineler devre düzeyi ağ geçidi makinesiyle bağlantı kurmalarına izin vermek için yazılım çalıştırır. Dış dünyaya, iç ağınızdan gelen tüm iletişimin devre seviyesi ağ geçidinden kaynaklandığı görülmektedir.

Proxy sunucusu genellikle ağın performansını artırmak için yerleştirilir, ancak bir tür güvenlik duvarı olarak da işlev görür. Proxy sunucuları, tüm iletişimlerin proxy sunucusunun kendisinden kaynaklanmış gibi görünmesi için iç adreslerinizi gizler. Proxy sunucusu istenen sayfaları önbelleğe alıyor. Kullanıcı A Yahoo.com giderse, proxy sunucusu isteği Yahoo.com gönderir ve web sayfasını alır. B Kullanıcısı daha sonra Yahoo.com bağlanırsa, proxy sunucusu A Kullanıcısı için zaten aldığı bilgileri gönderir, böylece tekrar Yahoo.com almak zorunda kalmaktan çok daha hızlı döndürülür. Belirli web sitelerine erişimi engellemek ve iç ağınızı korumak için belirli bağlantı noktası trafiğini filtrelemek için bir proxy sunucusu yapılandırabilirsiniz.

Uygulama ağ geçidi aslında başka bir proxy sunucusu türüdür. İç istemci önce uygulama ağ geçidiyle bir bağlantı kurar. Uygulama ağ geçidi bağlantıya izin verilip verilmeyeceğini belirler ve sonra hedef bilgisayarla bir bağlantı kurar. Tüm iletişimler iki bağlantıdan geçer : istemciden uygulamaya ağ geçidi ve hedefe uygulama ağ geçidi. Uygulama ağ geçidi, iletilip iletilmeyeceğine karar vermeden önce tüm trafiği kurallarına göre izler. Diğer proxy sunucu türlerinde olduğu gibi, uygulama ağ geçidi dış dünya tarafından görülen tek adrestir, bu nedenle iç ağ korunur.