İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Vizyonumuz

Sektöründe en çok çalışılmak istenilen şirketlerden biri olmak ve şirketin rekabet düzeyini en yüksek seviyeye çıkarabilecek çalışanları istihdam edip, çalışan memnuniyetinin sürekliliğini sağlamaktır.

İnsan kaynakları; bir işletme veya kurumun ürün ve hizmet yaratmak amaçlı kullandığı kaynaklardan biridir. İnsan kaynakları ürün ve hizmetlerin insanlar ile ilişkisini kurabilmek için pazarlama yetisini; organizasyona ait bilgiyi, deneyimi, becerileri, karar vermeyi; bu yeteneklerin örgütlendirilmesini, yapılandırılmasını ve ödüllendirilmesini içerir.

Artpro Teknoloji tarafından işe alınacak kişilerde; Şirket değerlerine, kurum kültürüne ve şirketin stratejik amaçlarına hizmet edecek etkin seçme ve yerleştirme ile organizasyonun verimliliğini artırmak, pozisyonun gerektirdiği eğitim, teknik bilgi ve yetkinlikler dışında, değerlerimizle doğru orantılı kişilik özelliklerine sahip olunmasıdır. Dürüst olmak, iş arkadaşlarını ve kurumunu sahiplenmek, sonuç odaklı fikirler üretmek ve yenilikçi çözümler getirebilmek öncelikli değerlendirilen şartlardır.